• Beek.jpg
  • Groesbeek.jpg
  • Kekerdom.jpg
  • Millingen.jpg
  • Ooij.jpg
Image

Welkom op de website van Stichting Seniorenraad gemeente Berg en Dal.

De Seniorenraad is een beleidsorgaan voor de gemeente dat gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die voor senioren van belang zijn, en wel op de terreinen wonen, welzijn, zorg, veiligheid en vervoer. Hierbij gaat het om collectieve belangenbehartiging, en niet om de belangen van individuele senioren.

De Seniorenraad streeft er naar om zo vroeg mogelijk in het beleidsproces betrokken te zijn, om zo effectief mogelijk mede het beleid vorm te geven. Zij doet dat vanuit de ervaring dat het lastig is om eenmaal geformuleerde beleidsvoorstellen wezenlijk bij te sturen.

De samenstelling van de Seniorenraad kent een spreiding over de diverse kernen van de gemeente Berg en Dal.
Hierbij wordt ernaar gestreefd dat ca. 1/3 van de leden tevens bestuurslid is van een van de ouderen- of seniorenbonden.

Seniorenraad Berg en Dal

info@seniorenraadbergendal.nl

Telefoon: 06 - 33 67 73 05